Dátové siete

Komunikácia je kľúčovým slovom vo svete informačných technológií. Ku komunikácii medzi ľuďmi je potrebné minimálne jedného čo hovorí, jedného čo počúva a spôsob, trasu prenosu. Inak tomu nie je ani medzi počítačmi kde spôsob, trasa komunikácie má rôznu podobu závislú od požiadaviek na rýchlosť, spoľahlivosť a dostupnosť prenosu. Nezanedbateľnou je aj cena vynaložená na vytvorenie a prevádzku komunikačnej trasy.

 

Aké dátové siete vieme projektovať ?

• Lokálne dátové siete
• Prepojenie viacerých lokálnych sietí prostredníctvom Internetu
• Zabezpečené privátne siete

Realizácia dátových sietí

Komunikácia medzi počítačmi, uzlami môže mať rôznu úroveň a intenzitu. Od úrovne komunikácie, jej rýchlosti, množstva, nárokov na spoľahlivosť, dostupnosti a ceny potom závisí výber spôsobu jej realizácie. Najrozšírenejšie sú dátové siete postavené na metalických káblových spojeniach. Najrýchlejšie dátové siete s veľkým objemom prenesených dát sú postavené na optických prvkoch. Dátové siete s menším počtom počítačov sú postavené na rádiových technológiách WiFi. Kvalita prevedenia dátovej siete je u nás na prvom mieste. Preto výber komponentov, školení zamestnanci a skúsenosti v oblasti realizácie počítačových sietí nám dávajú predpoklad k tomu, že aj vy budete s našou prácou spokojní.

Aké dátové siete realizujeme ?

• Metalické siete
• Optické siete
• Rádiové WiFi siete

Správa a monitorovanie dátových sietí

Komunikácia je vtedy komunikáciou, keď je funkčná a prináša zúčastneným stranám očakávaný úžitok. Dobre navrhnutá a profesionálne zrealizovaná trasa prenosu dát ešte nie je zárukou nekonečnej bezporuchovej prevádzky. Zariadenia majú svoju životnosť rovnako ako prepojovacie trasy, a preto je potrebné monitorovať dátové toky a operatívne riešiť náznaky možných problémov či havárií komunikácie.

Comments are closed.