Hardware

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu hardvérových riešení od serverov cez diskové polia a zálohovanie, až po budovanie dátových sietí. Teda vybudovanie kompletnej infraštruktúry, a to nie len pre naše riešenia, ale aj softvérové riešenia od iných dodávateľov.

Naše hardvérové riešenia sú postavené hlavne na produktoch renomovaných svetových výrobcov. Tradícia a kvalita uvedených značiek vám zaručujú bezproblémový chod vašej spoločnosti bez výpadkov. V prípade problémov vám vieme poskytnúť rýchly a účinný servis.

Comments are closed.