HotLine

Prvým krokom servisu a podpory je možnosť nepretržitého kontaktu so servisujúcou organizáciou. Náš HotLine zabezpečujú odborní technici, čo značne skracuje dobu reakcie. Vo väčšine prípadov je problém zákazníka vyriešený bezprostredne po ukončení HotLine hovoru alebo počas neho.

Comments are closed.