Servis

Profesionálny servis je našou devízou a keď aj nedokážeme každý prípad riešiť okamžite, vieme zhodnotiť vážnosť situácie a náležite ju riešiť. Poskytujeme servis nielen  na nami dodané zariadenia, ale aj na tie, ktoré sú dodané inými dodávateľmi. Máme vyškolených servisných technikov a v našich referenciách nechýbajú servisné kontrakty podpísané so spoločnosťami, u ktorých sa výpadok informačného systému rovná kalamite.

Comments are closed.