Zabránenie úniku firemných dát

Najčastejším spôsobom úniku dát z firmy je cez zamestnancov. Vieme vám nastaviť  bezpečnosť tak, aby zamestnanci  nemali prístup k citlivým dátam.
Zabráňte tomu aby sa vaše cenné údaje dostali do rúk konkurencie.

Comments are closed.